27 d’octubre

Cronologia:

27.10.1885dt Datada a Vic una carta de Jaume Collell, en la qual li fa diverses consideracions estilístiques sobre el «Cant de Gentil», de Canigó [EJV V 53]. Datada a Girona una carta de Josep Franquet i Serra, en la qual li fa saber que s’ha permès dedicar-li la poesia «Lo cant del rossinyol», premiada al Certamen literari de Girona, i n’hi adjunta una còpia [EJV V 55].

Bibliografia:

Manent i Segimon, Albert. «Verdaguer, mito y obra». La Vanguardia, 27 d’octubre de 2002.


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer. TO Prosa pàg. 323-329. Poehttps://biblioteca.verdaguer.cat/shared/biblio_view.php?bibid=63&tab=opac