26 de setembre

26.09.1896ds Barcelona. El titular del Jutjat del Nord comunica personalment a JV la sentència dictada per l’Audiència en el procés instat per ell mateix contra el doctor Pere Manaut, uròleg, que el va tractar de boig en un article a la premsa. El querellat és declarat innocent i el poeta és condemnat a pagar les costes del judici [La Vanguardia, 27.09.1896].Barcelona. Carta a Cosme Vidal. Amb referència a la fallida comissió d’homenatge, li diu: «Mos enemics que pesquen amb ham d’or se ficaren a la Comissió de l’Homenatge, i com que qui té diners fa sos afers, lograren que a mi no se’m das un cèntim, més que més quan jo havia confessat a algun de sos individuos que, si pogués aplegar 200 $, jo em veia salvat del naufragi» [EJV X 52; TO I 1117]. El setmanari Lo Teatro Regional publica la segona de les tres parts de l’article «Història d’un homenatge», d’A. Llimoner (pseudònim de Manuel Marinel·lo), sobre la gènesi i els treballs de la fallida comissió d’homenatge a JV.

Bibliografia:

Conangla i Fontanilles, Josep. «A Mossèn Cinto». Francolí [Tarragona], 26 de setembre de 1896. [Reproduïda a JosepConangla i Fontanilles, Elegia de la guerra. Poesías (Impresiones de la Guerra de Cuba), Barcelona, Tipografia catalana, 1904] [Poesia laudatòria]


Imatge: pixabay.com