18 de setembre

18.09.1896dv Datada a Girona una carta de Ramon Font, vicari general del bisbat, en la qual li desmenteix que si entrés a la jurisdicció castrense, com li proposa en nom del bisbe Morgades, hauria d’anar a la guerra. «Ni vós, ni jo, ni ningú ha pensat en fer un nou capellà de regiment. ¡Quin disbarat!», s’exclama [EJV X 48].

*18.09.1868dv Els generals Topete, Prim i Serrano es rebel·len contra la reina Isabel II i comença la Revolució de Setembre, dita la Gloriosa o la Septembrina.

Bibliografia:

Pey-Ordeix, Segimon. «Mosén Cinto y Sol y Ortega. II: El redimido». El Motín [Madrid], any XXXIII, núm. 38 (18 setembre 1913), p. 2-3.


Imatge: Bisbat de Girona. Disponible a: http://www.bisbatgirona.cat/