26 d’agost

26.08.1897dj La Publicidad i La Opinión publiquen la carta de la sèrie «Un sacerdot perseguit» titulada «Qui és l’al·lucinat?»: «Si, com diu lo senyor bisbe, m’estima com un pare, aqueixa era l’hora de provar-ho, defensant al dèbil víctima del fort i tenint en més estima l’honra d’un pobre sacerdot que la fortuna del marquès i la de tots los millonaris del món. Desgraciadament, succeí tot lo contrari…» [PlansEDP 234; TO I 318].

*26.08.1900dg Se celebra a Balaguer el romiatge per al qual JV, a instàncies de Valeri Serra i Boldú, ha escrit l’himne «Al Sant Cristo de Balaguer».

Bibliografia:

Bodria i Roig, Josep. «Un record davant la tomba de l’eminent poeta Jacinto Verdaguer». Las Provincias [València], 26 d’agost de 1903. [Reproduïda al volum de l’autor Llibret de records, València, Imp. de Manuel Pau, 1911, p. 52, i modernament per Rafael Roca i Ricart a Anuari Verdaguer, 2008, #0000, p. 265] [Poesia]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer. Col·lecció de diaris de la sèrie ‘En defensa pròpia’. Fons Madrenas. Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer. Informació disponible a: https://biblioteca.verdaguer.cat/shared/biblio_view.php?bibid=1153&tab=opac