5 d’agost

05.08.1889dl Datada a València una carta de Constantí Llombart, en la qual li agraeix la tramesa d’un exemplar de la traducció francesa de Canigó i li diu que la traducció del mateix poema al castellà que té enllestida «no deu tardar massa en publicar-se»; li adjunta també un exemplar imprès de la poesia «A mossèn Verdaguer», de Ramon Andrés i Cabrelles, guanyadora als Jocs Florals de València del premi a la millor lloa a l’obra de JV [EJV VII 53]. Datada a València una carta de Ramon Andrés i Cabrelles, en la qual li diu que trobant-se a casa de Constantí Llombart en el moment en què li escriu la carta datada el mateix dia, «aprofite l’ocasió per a oferir-li a vostè mos respectes» [EJV VII 56]. Datada a Barcelona una carta de Francisco Bru Lassús, oncle de Claudi López, en la qual li fa saber que ja posseeix un magatzem que estava en litigi, i que a la tornada de JV a Barcelona li demanarà que el casi amb la dona amb qui fa vida marital [EJV VII 57]. Datada a Montevideo una carta de Josep Puigdollers i Macià, en la qual li presenta un amic que li duu notícies seves [EJV VII 62].

*05.08.1882ds Josep Morgades i Gili pren possessió com a bisbe de Vic.

*05.08.1886dj La Cambra Oficial d’Indústria, Comerç i Navegació de Barcelona, creada per decret del 9 d’abril d’enguany, celebra la primera assemblea, presidida per Manuel Girona.


Bibliografia:

Pérez Galdós, Benito. «Jacinto Verdaguer: su muerte y su vida». La Prensa [Buenos Aires], 5 d’agost de 1902.


Imatge: Pixabay.com