30 de juliol

30.07.1881ds València. Emprèn el viatge de tornada a Barcelona després d’haver assistit a un dinar a la fonda París amb els poetes guardonats i diversos membres de la societat Lo Rat-Penat i de l’Ateneu Científic; en un brindis dedica als presents una quarteta que improvisa: «Fills d’Ausiàs Marc, jo brindo a sa memòria, / pel rei don Jaume i sant Vicent Ferrer; / vostra glòria, germans, és nostra glòria, / patrimoni immortal del món sencer» [Lo Gai Saber 15.08.1881; RocaLlorente 328].


Bibliografia:

Collell i Bancells, Jaume. «Un estiu aprofitat d’ara fa cinquanta anys». Gazeta de Vich, núm. 3287 (30 juliol 1927), núm. 3291 (9 agost 1927), núm. 3295 (18 agost 1927), núm. 3298 (25 agost 1927), núm. 3306 (13 setembre 1927), núm. 3312 (27 setembre 1927), núm. 3317 (8 octubre 1917) i núm. 3318 (11 octubre 1917). [Relat del viatge que Collell i JV van fer per terres occitanes, basques i castellanes l’estiu de 1877]


Imatge: ARCA Publicació: Lo Gay saber : periodich literari quinzenal fet per escriptors catalans, mallorquins y valenciansa