24 de juliol

24.07.1886ds Barcelona. Carta a Jaume Collell. Li recomana el «portador de la present», mossèn Magí Cornet, i li demana que «faces lo que pugues» perquè el bisbe de Vic li allargui la llicència 1888 per residir a Barcelona, on és auxiliar de JV en la tasca d’almoiner de la casa López [EJV V 164; TO I 930]. Barcelona. Carta a Dolors Monserdà. Li dona el condol per la mort de la seva mare, Beatriu Vidal, i «grans mercès per las poesia que m’ha dedicat [«El llorer de Vinyoles»]; les corones de llorer de què allí parla caiguen sobre el front de vostè, que les mereix més» [Diari d’Igualada, 07.07.1990, p. 30]. Datada a Barcelona una carta de Ramon Arabia i Solanas, en la qual li agraeix la tramesa d’unes fotografies de Banyuls i li comenta l’article sobre Canigó que va publicar al número d’abril-maig del Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana tot demanant-li excuses per «lo excés d’esperit excursionista que sens dubte s’hi transllueix», si bé «en lo mapa del senyor Ricart he sigut impitoyable; sento no poder atenuar lo més mínim la severa censura que mereix» [EJV V 167]. La Veu del Montserrat publica una ressenya de la «felibrejada» de Montpeller del dia 18 i destaca que «lo poble s’apinyava per conèixer i saludar a l’autor de L’Atlàntida i Canigó». En el mateix número, amb el títol «Missatge del Rat-Penat de València a mossèn Jacinto Verdaguer», reprodueix la carta que un grup de socis d’aquella entitat van enviar a JV el 28 de febrer i que el poeta ha trobat «de retorn de son viatge a Terra Santa». Encara en el mateix número, anuncia que dilluns vinent el poeta arribarà a Vic, «on es quedarà algun dia». El diari Messager du Midi, de Montpeller, publica la segona i última part d’una crònica titulada «Verdaguer à Celleneuve», sobre la visita de JV a la ciutat la setmana passada.


Bibliografia:

Andrés i Cabrelles, Ramon. «A Verdaguer». Las Provincias [València], 24 de juliol de 1889, p. 3. [Reproduïda a La Veu del Montserrat, any XII, núm. 30, 27 de juliol de 1889, p. 6-7; a Flors d’enguany, València, Lo Rat-Penat, 1889, p. 201-208; a Almanaque ‘Las Provincias’ para 1890, València, Las Provincias, 1889, p. 193-195, i modernament per Rafael Roca i Ricart a Anuari Verdaguer, 2008, p.


Imatge: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. ‘Mapa del Pirineu Català segons los datos mes nous per Joseph Ricart Giralt’. Encartat dins la 2a edició de Canigó (1886). Disponible a: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/externs/id/90/rec/2