11 de juliol

11.07.1882dt Bordes de Conflent – Norís. Continua l’excursió per l’Alt Pirineu. Aquest dia, amb un guia, puja al pic de Salòria i, camí de Norís, admira la «bellíssima vall de Setúria, segons la gent del país la més bonica del Pallars i Andorra», que descriurà així al cant IV de Canigó: «Contempla el jove feixes i boscatges / i, darrere els pradells de la Regina, / una esmaragda en forma de petxina, / tota plena de perles i de flors: / és la vall delitosa de Setúria; / quan amb son bes primer l’alba l’arrosa / sembla l’àurea conquilla en què flairosa / del mar isqué la reina dels amors» [CasacubExcSoj 36; GaroleraExcViatg III 122-125; GasullMaleïda 74-90; TO I 34-36; II 277].


Bibliografia:

Ventura, Jordi. «El Canigó i mossèn Cinto». Destino, núm. 1405 (11 juliol 1904), p. 16. [Sobre la relació del bisbe de Perpinyà Juli Carsalade i JV amb la restauració de Sant Martí del Canigó]


Imatge: Albert Naudin. Vall de Setúria. Fotograma de la pel·lícula documental Maleïda 1882.