6 de juliol

06.07.1895ds Data aquest dia (s. l.) la quarteta «A Frederic Soler en son enterro»: «Amb cent corones de flors / te’n veig anar d’esta vida; / tu te’n vas amb cent, de flors: / jo quedo amb una, i d’espines»; inclosa modernament a Poesia dispersa [TO IV 273].


Bibliografia:

Serra i Boldú, Valeri. «Verdaguer, periodista». Lo Pla d’Urgell [Bellpuig d’Urgell], núm. 219 (6 juliol 1916), p. 7-8; núm. 220 (13 juliol 1916), p. 7-8, i núm. 221 (20 juliol 1916), p. 7-8. [Reproduït a Asociación de Periodistas de Barcelona, El periodismo por los periodistas, Barcelona, La Académica, 1917, p. 81-88, i a El Matí, 28 d’octubre de 1933] [Text de la conferència impartida a l’Associació de Periodistes de Barcelona]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer.