27 de juny

27.06.1894dc Barcelona. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Dona amargament gràcies a Déu per la sèrie d’infortunis que li cauen al damunt, especialment pels deutes que l’aclaparen i per la dilació en la resposta a la petició d’ajut econòmic per part del secretari del marquès de Comillas (probablement Antonio de Satrústegui), a qui el bisbe el va adreçar; «fa catorze dies que l’estic esperant, promesa per ell i per lo marquès, i cada dia Nostre Senyor envia una contrarietat i me’n torno amb les mans buides» [EJV VIII 206; TO I 1052].


Bibliografia:

López de Ayala y Molero, Ángeles. «A Verdaguer». Las Dominicales [Madrid], núm. 70 (27 juny 1902), p. 3. [Reproduïda a La Montaña Republicana, Manresa, 12 de juny de 1909] [Poesia laudatòria]


Imatge: Museu Episcopal de Vic. Recuperat de https://museuepiscopalvic.com/blog125/una-dia-una-obra/post11-02-morgades-2/