14 de juny

14.06.1895dv Barcelona. «Al sortir de casa, a quarts de sis, tinguí l’acostumat seguidor, cap a la iglésia dels Caputxins [l’església de Santa Madrona]» (escriurà a En defensa pròpia). Al migdia, Jaume Collell «me feu escriure per un religiós amic [el felipó Pere Valls] dient-me que passés per sa celda aviat», però JV se’n malfia i s’excusa d’anar-hi. Tot seguit, «se valgué d’un metge amic nostre [Joan Montserrat] fent-me donar un avís de que, per una grave necessitat, m’esperava en sa casa a les tres de la tarda.» A les quatre de la tarda, es presenta a la casa un agent de policia [Daniel Freixa] amb una ordre governativa ordenant «que se prenda a Don Jacinto Verdaguer, presbítero», però l’acte no es consuma perquè el policia, «trobant-se, providencialment, conegut de la casa, se vegé obligat a escoltar ma defensa i es feu càrrec complet de ma ignocència». A les onze de la nit, el policia es torna a presentar per emportar-se’l, però a l’últim moment el governador revoca l’ordre, gràcies a una intervenció de Josep Guillén (un jutge o funcionari dels jutjats també conegut de la família actuant no oficialment) [PlansEDP 193; TO I 291-292]. 

El diari republicà La Opinión publica una nota en la qual s’al·ludeix a la delicada situació en què es troba «un gran poeta catalán» i adverteix que «si se trata de ponerle en el disparadero», el deure de la premsa serà «salir a la defensa del más bueno y del más inocente de los hombres» [EJV IX 79 n. 2].

*14.06.1897dl S’inaugura a Barcelona, al carrer de Montsió, la cerveseria bohèmia Els Quatre Gats, regentada per Pere Romeu, que esdevindrà lloc de trobada de Ramon Casas, Miquel Utrillo, Santiago Rusiñol i altres artistes impulsors del Modernisme.


Bibliografia:

Bodria i Roig, Josep. «En la mort de mossèn Jacinto Verdaguer». Las Provincias [València], 14 de juny de 1902, p. 2-3. [Reproduïda al poemari del mateix autor Llibret de records, València, Imp. de Manuel Pau, 1911, p. 35-36, i modernament per Rafael Roca i Ricart a Anuari Verdaguer, 2008, p. 263-264] [Poesia obituària]


Imatge: pexels.com