13 de juny

13.06.1895dj Barcelona. Aquest dia, festa de Corpus, «un policia em seguí a la capella de Sant Llàtzer, a on aní a celebrar l’ofici; i a la tarda, a la de Nostra Senyora Reparadora, a on aní a acompanyar una estona a Jesús Sagramentat» (escriurà a En defensa pròpia) [TO I 291].


Bibliografia:

«Nécrologie. Jacinto Verdaguer». Le Rappel [París], 13 de juny de 1902, p. 3.


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer (David Fajula)