5 de juny

05.06.1885dv Barcelona. Carta a Frederic Mistral. Li anuncia que ha acabat la traducció al català de Nerto, de la qual diu: «l’he traduïda en prosa perquè els lletrats vegen l’analogia i germanor de nostres dues llengües». I afegeix que n’ha estampat cinc-cents exemplars, dels quals «vos n’enviaré los que vullau» [EJV IV 252; TO I 906]. 

Datada a Pollença una carta de Miquel Costa i Llobera, en la qual li agraeix la tramesa del volum Caritat [EJV IV 254]. 

Datada a Figueres una carta d’Antoni Puig, secretari del Centre de Catòlics de Figueres, en la qual li agraeix la tramesa de «sa preciosa poesia a la Verge del Mont» i li demana si li pot trametre una composició inèdita per a llegir en una vetllada de l’associació [EJV V 12].


Bibliografia:

Moliné i Brasés, Ernest. [Recensió]. La Renaixença, 5 de juny de 1904. [Reproduïda per Carola Duran a «Recepció de Jacint Verdaguer a La Renaixença», 2007, #0000, p. 236] [Sobre Eucarístiques, #0000]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer